Berdakwah, Ciri Khas Umat Terbaik

Raisa Adila

Allah berfirman dalam QS:3/110 yang artinya: "kamu(ummat islam) adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."
Setiap manusia yang beriman pasti menginginkan predikat yang telah disediakan oleh Allah SWT apalagi predikatnya sebagai khoiru ummah.
Dalam rangka berlomba-lomba meraih ridho Allah kita berusaha untuk senantiasa menjalankan perintah-Nya, salah satunya dengan memenuhi seruan untuk berdakwah menyampaikan amar makruf dan nahi mungkar.
Walaupun diri ini belum baik namun berusaha menjadi lebih baik sehingga pantas untuk dilirik, karna Rasulullah pun pernah bersabda " sampaikanlah olehmu tentangku walau satu ayat".
Gelar, derajat bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang untuk menyampaikan kebenaran, bukan juga menjadi tolak ukur untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
So, tidak ada penghalang untuk meraih predikat khoiru ummah 
Fastabiqul khoirat lewatilah batas penghalangmu.

Posting Komentar

0 Komentar