Yang Berhak Menerima Zakat sesuai Syari'at

Oleh : Ecih Ummu Aisyah


Diakhir Ramadhan, seluruh ummat Islam menunaikan rukun Islam yang ke-3, yaitu Zakat yang mempunyai fungsi sebagai pembersih harta dan jiwa pemberinya.


Syarat-syarat Zakat

Harta yang wajib dizakatkan adalah yang telah memenuhi syarat-syarat berikut:


1. Pemilik harta beragama Islam

2. Merdeka

3. Harta yang dikeluarkan dimilki secara sempurna

4. Harta yang dikeluarkan termasuk harta berkembang atau menghasilkan 

5. Telah mencapai nishob

Telah mencapai satu haul


Orang yang berhak menerima Zakat ada 8 golongan sebagaimana Allah berfirman:


إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ


“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” [At-Taubah: 60]


Namun, masyarakat kita tidak sedikit yang membayarkan zakat kepada paraji, guru ngaji, susepuh yang mereka termasuk kedalam katagori orang mampu secara materi, yang tidak termasuk kedalam 8 golongan yang diwajibkan menerima zakat. 


Terlebih bagi karyawan yang bekerja di perusahaan, diwajibkan potong gaji 2,5% untuk membayar zakat. Hal ini tentu tidak termasuk kedalam golongan penerima zakat


Lalu lembaga-lembaga penerima zakat dalam sistem kufur tidak termasuk kedalam golongan yang 8. Sebab Amil zakat hanya ada dalam sistem Islam, yang diangkat oleh seorang kholifah dalam sistem khilafah. Maka tidak ada Amil zakat dalam sistem kufur.


Untuk itu, lebih baik kita membayar zakat langsung kepada perorangan ke 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam syari'at.


Wallahu a'lam

Posting Komentar

0 Komentar